jazyková škola a překladatelská agentura

 

Mgr. Radka Černá

 

- VŠ pedagogická Hradec Králové, obor angličtina-dějepis pro střední školy, absolutorium v r. 1999

- právnická fakulta UK Praha, tlumočnictví a překladatelství, absolutorium v r. 2009

- au-pair ve Velké Británii v letech 1993 - 1994 a v roce 1995

- učitelka angličtiny na Soukromé jazykové škole s právem udílení státní jazykové zkoušky v HK v letech 1999 - 2012 (hodnotitelka státních jazykových zkoušek)

 V současnosti

- učitelka angličtiny na Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem udílení státní jazykové zkoušky v HK  

- soudní tlumočnice a překladatelka od r. 2009

- hodnotitelka státní maturitní zkoušky

- autorka internetových úloh z angličtiny pro firmu Scio

- členka Komory soudních tlumočníků České republiky

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode